Oplysninger om persondata

Som en naturlig del af din aftale med Innovation Living vil vi indsamle og behandle visse persondata.

Disse retningslinjer er udarbejdet af EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), med virkning fra 25/5-18, samt den nye databeskyttelseslov, der komplimenterer databeskyttelsesreglerne og den nuværende persondatalov ('gældende lov' i følge)

Følgende information om databeskyttelse vil opdatere dig om, hvornår vi opbevarer oplysninger, hvad vi gemmer, og hvordan vi bruger dem – naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvad er personlig data?
Personoplysninger indsamles kun, når du tilmelder dig frivilligt til dem, for eksempel når du indgår et samarbejde med Innovation Living. Vi kan primært indsamle følgende kategorier af oplysninger: Navn, hjemmeadresse, postnummer / by, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse etc. Oplysninger om navn, adresse mv på aktionærer og/eller partnere vedrører ikke en egentlig person, og er derfor ikke omfattet af GDPR.

Vi bruger dine oplysninger til at identificere dig som kunde og til at levere de tjenester, du har købt hos os.

Den personlige data vi indsamler, vil blive gemt på vores servere og arkiveret i en log.

Dataopbevaring. - Hvor længe opbevarer Innovation Living din data?
​For at sikre, at vi opfylder vores juridiske databeskyttelses- og privatlivsforpligtelser, holder vi kun på dine oplysninger, så længe vi faktisk har brug for dem med henblik på at opretholde aftalen.

Ved køb af en ydelse fra Innovation Living, vil vi bruge dine personoplysninger som dokumentation indtil ydelsen er betalt og leveret, og/eller indtil en eventuel fortrydelsesfrist og betaling er udløbet.

I løbet af den nuværende aftale bliver de oplysninger, Innovation Living har indsamlet om dig, gemt på vores server, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Typisk vil vi opbevare dine data i minimum fem år fra udgangen af ​​det regnskabsår, som materialet vedrører. Når de lagrede oplysninger ikke længere er relevante, og Innovation Living ikke er forpligtet til at opbevare dem, slettes personoplysningerne om dig.

Hvad bruger Innovation Living din persondata til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med vores aftale, bruges primært til kundestyring, herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse af vores aftale sammen med fremsendelse af din faktura.

Dine personlige data vil ikke blive videregivet til tredjeparter; dog kan dine kontaktoplysninger blive videresendt til vores samarbejdspartnere, hvis vi har brug for deres hjælp til at opfylde aftalen.

Anden videregivelse til tredjemand er kun tilladt, hvis gældende lovgivning tillader videregivelse af personlige oplysninger.

Din ret til at få adgang til dine personlige data
Som kunde hos Innovation Living har du til enhver tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi behandler, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til.

Du har også ret til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har indsendt til Innovation Living (Dataportabilitet). Du har også ret til at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af dine personoplysninger.
 

Retten til at rette dine personoplysninger
Du er til enhver tid berettiget til at få rettet forkerte personoplysninger, som vi behandler om dig.

Retten til at få slettet dine personoplysninger
​Du har ret til at få slettet personoplysninger som Innovation Living har om dig, hvis virksomheden ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk dog, at hvis Innovation Living i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare og opbevare dine personoplysninger, er du ikke berettiget til at kræve dine personoplysninger slettet.

 

Beskyttelse af din personlige data
Din personlige data skal opbevares sikkert og fortroligt i henhold til gældende lovgivning. De personoplysninger, du afgiver, vil blive opbevaret i Innovation Livings IT-system.

Innovation Livings sikkerhedsforanstaltninger overvåges løbende for at afgøre, om persondata håndteres korrekt og i overensstemmelse med dine rettigheder som kunde.


Ændringer af retningslinjer for behandling af dine personoplysninger
Innovation Living forbeholder sig retten til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi gør det, vil vi også rette den "senest opdaterede" dato i bunden af ​​dokumentet. Retningslinjerne vil blive gennemgået og ændret årligt.

Kontant information
Du kan få uddybt dine rettigheder ved at kontakte os.
Brug venligst følgende kontaktoplysninger: pesk@inno.dk

Hvis du ønsker at klage over den måde, Innovation Living behandler dine personoplysninger på, kan du henvende dig til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Phone: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilynet.dk

 

Med Venlig Hilsen,

Innovation Living

 

 

keyboard_arrow_up